Disclaimer Foodtruck Booker

Foodtruck Booker is onderdeel van Bella Vita v.o.f. (Kamer van Koophandel: 37100655), hierna te noemen Bella Vita, verleent u hierbij toegang tot www.foodtruckbooker.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Bella Vita behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Bella Vita spant zich in om de inhoud van www.foodtruckbooker.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.foodtruckbooker.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bella Vita.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www. foodtruckbooker.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www. foodtruckbooker.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bella Vita nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bella Vita.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bella Vita, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.